Dakkapel nodig voor extra ruimte

Een dakkapel geeft uw zolder licht en ruimte en schept daarmee mogelijkheden voor een extra kamer. Het plaatsen van zo’dakkapel kan echter niet zomaar.

Om de veiligheid van uzelf en van omwonenden te waarborgen en omdat rekening gehouden moet worden met inpassing in de omgeving, worden hieraan wel enkele voorwaarden gesteld. In sommige gevallen is daar
een omgevingsvergunning voor nodig, in andere gevallen niet. Op onze website leest u meer over de voorwaarden voor vergunningvrij en vergunningplichtig plaatsen van dakkapellen.
Uw zolderruimte omzetten in een royale slaap- of studeerkamer?
Dat kan!

Wij hebben u het volgende te bieden:

 • de dakkapel wordt door ons persoonlijk bij u ingemeten.
 • in 1 dag geplaatst – glas en waterdicht.
 • van buiten geheel afgewerkt, in kunststof inclusief afvoer bouwafval

Voorwaarden voor het bouwvergunningvrij plaatsen van een dakkapel. Een bouwvergunningvrije dakkapel moet aan de volgende voorwaarden voldoen.
Gratis kozijnen offerte aanvragen
De afstand tot de voorgevel van het gebouw is meer dan 1 meter.
De dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger van 1,5 meter.
De onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter , maar minder dan 1 meter boven de dakvoet (laagste punt van een schuin dak).
De bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok (hoogste punt van een schuin dak).
De zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak. De dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak geplaatst, mits het zijdakvlak niet naar de weg of het openbaar groen gekeerd is.
De dakkapel heeft een plat dak, de zijwanden zijn ondoorzichtig. De dakkapel moet op een bestaande woning worden geplaatst, bovendien mag de dakkapel:
Niet gebouwd worden op een tijdelijke woning, woonwagen, vakantiehuis of andere woning die niet permanent bewoond wordt.
Niet op een monument worden gebouwd of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.
De voorwaarden staan vermeld in het Bouwbesluit en gelden per 1 januari 2003.
Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van VROM. U kunt tevens bij uw gemeente navraag doen.
Als de dakkapel niet voldoet aan bovengenoemde voorwaarden dan moet een lichte bouwvergunning worden aangevraagd. Vraag voor de procedure naar de gemeente waarin de dakkapel gebouwd moet worden.

Dakkapellen vergunning

Belangrijk is waar de dakkapel geplaatst wordt. De regel is dat alles wat grenst aan openbaar toegankelijk gebied (de weg, openbaar groen of water), zoals de voorkant en bij hoekwoningen de zijkant van de woning, een grotere invloed heeft op de directe omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant worden gebouwd. Daarom mag een dakkapel aan de voorkant en zijkant van de woning meestal niet zonder omgevingsvergunning worden gebouwd.
Deze omgevingsvergunning is op te vragen bij de gemeente.

Omgeving vergunning voor een dakkapel?

Voor het vergunningvrij mogen plaatsen van een dakkapel gelden de volgende voorwaarden:

 1. De dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak
  gebouwd; dit zijdakvlak mag echter niet naar openbaar toegankelijk
  gebied (de weg, groen) gekeerd zijn;
 2. De dakkapel heeft een plat dak.
 3. De dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet
  hoger dan 1,75 meter.
 4. De onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar
  minder dan 1 meter boven de dakvoet1.
 5. De bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de
  dak-nok.
 6. De zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het
  dak-vlak
 7. De dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning
  of woongebouw, zoals een woonkeet, of op een woonwagen; de
  dakkapel mag ook niet op een vakantiehuisje of een andere
  woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden
  bewoond, vergunningvrij worden geplaatst.
 8. De dakkapel mag niet gebouwd worden op een monument of in
  een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.
  Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden mag u de
  dakkapel zonder vergunning plaatsen. Deze voorwaarden gelden
  ook als u zonder omgevingsvergunning iets wilt veranderen aan een
  bestaande dakkapel.

Vergunningvrij bouwen is niet toegestaan op, aan of bij een bouwwerk dat illegaal gebouwd is of gebruikt wordt.

Een dakkapel aan de voorzijde van het huis

In een aantal gevallen mag een dakkapel ook aan de voorkant of op een dak dat naar het openbaar gebied gekeerd is zonder vergunning
worden geplaatst. De dakkapel moet dan in ieder geval voldoen aan de voorwaarden 2 tot en met 6. Daarnaast moet het bestemmingsplan
een dakkapel aan de voorkant toestaan en mogen er geen welstandseisen gelden. Uw gemeente kan u informeren of dat bij u het geval is. Ga zelf na of u zonder omgevingsvergunning mag bouwen. Wilt u een dakkapel plaatsen? Doorloop de stappen uit het schema om na te gaan of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft. Uw gemeente kan u informeren over de welstandseisen die voor uw locatie gelden.

Vergunningvrij, maar niet regelvrij

Voldoet uw bouwplan aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, dan kunt u zonder omgevingsvergunning bouwen. De planologische regels uit bijvoorbeeld het bestemmingsplan en
redelijke eisen van welstand uit de gemeentelijke welstandsnota zijn in dat geval niet van toepassing. Het Bouwbesluit (met onder meer regels voor veiligheid en gezondheid) en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden echter wel. Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

805 klanten van Raamcentrum gaven gemiddeld een 8.5 / 10 en 824 reacties.